Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Newa (1840)
Sophia Maria (1858)
 
Meer informatie over dit schip
De makelaars F. N. MONTAUBAN VAN SWIJNDRECHT, W. VAN DAM,H. W. MONTAUBAN VAN SWIJNDRECHT, en B. D. C. HANEGRAAFF, te Rotterdam, zijn van meening, als lasthebbende van hunnen meester, op Dingsdag den 19den Mei 1857, ten Twaalf Ure, in de Zaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, Wijk1, N° 499, Publiek te Veilen:
Kofschip Newa, laatst gevoerd door Kapitein L. GRAFTHUIS. volgens Meetbrief lang 26 El 70 Duim, wijd 4 El 76 Duim, hol 2 El 59 Duim en alzoo groot 146 Tonnen of 77 Lasten, met al deszelfs RONDHOUT, STAAND en LOOPEND WANT, ANKERS, KETTINGEN, TOUWEN, ZEILEN en verderen INVENTARIS, zoo als hetzelve is liggende in de Leuvehaven, Oostzijde, nabij de Leuvebrug.
Algemeen Handelsblad, 28-04-1857