Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Noach (1857)
 
Meer informatie over dit schip
Kinderdijk, 19 September.
Heden is van de scheepstimmerwerf van den heer F. Smit, alhier, met het beste gevolg te water gelaten, het clipper fregatschip, genaamd Noach, groot p. m. 500 gemeten lasten, bestemd voor de groote vaart, zullende worden gevoerd door kapt. P. Wierikx. voor rekening en onder boekhouderschap van voormelden heer F. Smit.
NRC 20-09-1857

De Heer P. WIERIKS, gezagvoerder van het Clipper Fregatschip Noach, den 4den Februarij jl. te Brouwershaven binnengekomen en de reis in 82 dagen van Batavia naar Nederland gemaakt hebbende, heeft ons het onderstaande Getuigenis betrekkelijk de hoedanigheden van het IJzeren Scheepswant, van de Heeren NEWALL & COMP., welwillend toegezonden. Het ijzeren tuig heeft in alle deelen uitmuntend voldaan en verdient alle aanbeveling.
NRC 18-10-1859