Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Resident van Son (1849)
 
Meer informatie over dit schip
Rotterdam 19 Januarij.
Volgens telegrafisch berigt is het alhier te huis behoorende schip Resident van Son, kapt. van der Hoff, van Batavia naar Amsterdam bestemd, heden lek en met verlies van zeilen, boot en verschansingen te Falmouth binnengeloopen.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 20-01-1861

Rotterdam, 28 Mei.
Het Nederl. barkschip Resident van Son, kapt. Butner, van Batavia naar Rotterdam, (zie A. H. B. van gisteren) is, volgens telegram van Newhaven van hedenmorgen 9½ ure, vier mijlen ten Westen van Beachy Head gestrand en zit zeer gevaarlijk. De passagiers en equipage zijn gered.
Algemeen Handelsblad, 31-05-1862

Newhaven, 9 Junij.
Wanneer het weder gunstig blijft, dan hoopt men het alhier gestrande Ned. barkschip Resident van Son in een paar dagen vlot te brengen. De lading, uit suiker, tabak, enz. bestaande, is bijna geheel gelost en er zijn van Londen stoompompen en andere toestellen herwaarts gezonden om het schip te ligten.
Algemeen Handelsblad 13-06-1862