Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Vrouw Gerberdina (1830)
Lammechiena (1845)
 
Meer informatie over dit schip
Notaris S.C.H. Piccardt, Notaris te Nieuwe Pekela, zal, ten verzoeke van den Heer L.E. TIKTAK, te Nieuwe Pekela, ten Huize van ... PIJBES, op Dingsdag, den 18 dezer, des avonds te 6 uren, publiek te koop presenteren:
Het wélbevaren KOFSCHIP GERBERDINA, thans liggende te Amsterdam, groot pl. m. 60 Roggelasten, deszelfs STAAND en LOOPEND WANT, ZEILEN, ANKKERS en verderen INVENTARIS, alles zoo als bevaren is geweest door Kapit. H. A. OLDENBORGER, van Nieuwe Pekela.
Mr. S. C. H. PICCARDT
Groninger Courant, 07-02-1845


Volgens ontvangen berigt, zijn op de westkust van Jutland de volgende schepen gestrand:
Lemvig ,20 Oct.
De Nederlandsche kof Lamchina, uit de Pekela, kapt. J. D. Greven, van Le Havre naar Stettin, met stukgoederen; de equipage, de vrouw van den kapitein en een kindje zijn allen gered, en de lading en het tuig is geborgen; of het schip weer af kon gebragt worden, was nog onzeker, daar het op droog land staat.
Groninger Courant, 11-11-1845