Reder(s) uit de thuishaven Harlingen

Adema, R.J. Friesche en Overijsselsche Stoomboot Maatschappij, Loon & Zn., J.H. vanPoederbach, J.J.F. Vellinga, J.
Akkerboom, O. Friesche Stoomboot Rederij, Loon, B. vanPosthumus & Co., K. Velthuis, W.
Alta Lzn., J. Getzen, F. vanLoon, Cornelis vanRepko & Co., Vervoort, H.
Alta, D. Grimminga, Hindrik Roelfs Lovius, Douwe Robijn, P.H. Visser & Zn., Barend
Alta, L. & D. Groenland en Straat Davis Visscherij, Lovius, R. Rodenhuis & Zn., Visser, J.D.
Berg, M.D. Groenlandsche Visscherij Sociƫteit, Meijden, D. v.d.Rodenhuis Azn., P. Visser, J.D.
Blijstra, A.R. Harlinger Stoombootreederij, Meinsma, M. Rodenhuis Yzn., P. Vliet, Jan van 't
Boon, S. Harmens & Zn., Meyden, D. v.d.Schaafsma & Zn., P. Walkenhorst, J.R.
Bouman, L. Helmers, Roelof Molenaar, C. Schaafsma Szn., D. Werff, B.H. v.d.
Braams & Schaafsma, Herklots, Gerard Arnolds Mulder, Willem Hendrik Schaafsma, P.S. Wiarda, D.
Brouwer, H Hoekstra, F. Muntz, R. Schouwenburg, B. vanWiarda, I. & S.
Bruggen, J. vanHoekstra, J.F. Niehof, E.A. Schouwenburg, H. vanWiarda, J.
Coops, Harm Holsteijn, J. Noord Nederlandsche Scheepvaart Mij., Spannenburg, S.L. Wiarda, J. & S.
Dijk, J.J. Holstein, J.L. Noyon, J. Steenstra, T. Wiarda, J.N.
Dijkstra, P.P. Houtsma, L. Oever, J.B. van denStienstra, Simon Wijma, Fokke
Dirks, R. Hutjes, Albert Willem Onstwedder, Stoomboot Rederij, Windt & Alta, de
Faber, Y.O. Jans & Co., Hubert Oppen & Zn., vanTeves & Co, T. Zeilmaker & Co.,
Foekens, Hannema & Fontein, Jong, D.A. deOppen, J.F. vanTeves, Cornelis Zeilmaker, D.
Foekens, Jan Jonge, D.D. deOuendag, Matthijs Harmanuszoon Teves, M.C. Zeilmaker, D.J.
Foekes, S. Kappen, Jan Harmens Pais, R. Tielema, J.H. Zijlstra, Dirk Cornelis
Fontein & Co., Koudenburg, R. Parma, Oepke Sikkes Veen, M.E. van derZwaal, F.J.
Fontein & Tjallingii, Kuhlman Jzn., C. Patzer, H.F. Veer, R.J. v.d.Zwieting, A.L.
Fontein Fzn, S. Kuipers, W.J. Ploeg, G.J. Vellinga & Co., T.
Fontein, Jan Loon & Zn., B. vanPloeg, Jan G. Vellinga, H.