Kapitein(s) uit de thuishaven Meppel

Koopman,
Koopman, Tiemen
Potjewijd, Boele Jans