Uw commentaar ...

Namen van 2 schepen gebouwd door Harm Derks Rogaar te Veendam

Neemt in 1804 de werf over van zijn vader Derk Tiessens Rogaar. De laatstgenoemde kocht de helling in 1749.
Gelegen aan het Dwarsdiep.


Bronnen:
    - Veenkoloniale Zeevaart
1806Onderneming, de (Smak)
1810Martha Hendrika (Smak)