Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Peking (1846)
Elisabeth (1869)
 
Meer informatie over dit schip
Kaap de Goede Hoop, 11 Julij.
De Nederlandsche bark Peking, kapt. Croese, welke als vroeger gemeld, den 22sten Junij in de Simonsbaai binnenliep, is lek en heeft de lading overgeslagen. Het schip zal moeten lossen om te repareren
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 07-09-1857

Batavia, 14 Aug.
Volgens rapport van kapt. Croese, voerende hetschip Peking, in dato Surabaya 9 Aug. jl., had hij op de reis van Melbourne naar Java, in de Torres Straat met harde passaatwinden en sterke stroomen geweldig te kampen gehad, zijnde bij het ankeren het zwaar-anker met eenige vademen ketting, benevens een tuianker, verloren geraakt, waardoor ook het spil onbruikbaar was geworden en noodzakelijk zou moeten vernieuwd worden; schip en equipage, bevonden zich overigens in goeden staat.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 29-09-1861