Schepen uit de thuishaven Gorredijk

    Vier Gezusters (1822-1836)