Schepen uit de thuishaven Mensingeweer

    Rollengeweer (1900-1903)