Schiermonnikoog: De Herkenning (1859 - ± 1932)

Vlagnummers en leden van het college (voor zover in de database aanwezig).
Tussen haakjes de jaren van lidmaatschap, indien bekend.
Vlag: Vlag/vl_schier.png
  Uw commentaar ...
XXIIIBakker, B.H. (1883-1917)XLVIIFenenga, Douwe Meints Pieters (± 1879-1892)XLVIIIStevens, H. (1864-1868)
LXXIIBakker, Bauke Foppes (1863-1867)ILFenenga, Melle Gerrit (1875-1892)LVTeensma, Cornelis Teens (1861-1873)
XXVIIIBakker, Douwe Meints (1871-1902)XLVIIFenenga, Ruurd (1860-1874)LXXXVTeensma, Eise Karst (1868-1916)
LXXIIIBakker, Foppe Baukes (1863-1887)XVIIIFenenga, Teengs Gerrit Gerrits (1870-1879)LVTeensma, Ennee (1875-1917)
LIBakker, Freerk (1861-1866)XXVIIIFenenga, Willem Thomas (1859-1870)LXTeensma, Jan (1860-1892)
XXXVIIBakker, Haaike (1860-1881)IFokkes, Daniël (1859-1868)LXXTeensma, Jeppe (1863-1895)
LXXIXBakker, Klaas (1866-1878)XXXIVGnodde, Minne (1860-1879)IITeensma, Jeppe Pieters (1859-1867)
LXVIIIBakker, Meint Douwes (1863-1887)XLVIIIGoedkoop, Jacob (1860-1862)VIITeensma, Lourens Pieter (1859-1864)
XIVBlok, Cornelis Odes (1859-1883)XVIIGrilk, Gerrit Jacobs (1859-1877)XXLVTeensma, Lourens Pieter (1864-1866)
XXIIBlok, Karel Cornelis (1876-1895)XVIIGrilk, Jacob (± 1900)ITeensma, Pieter Jans Lourensz. (1869-1906)
XXVIIBloos, Tamme Baukesz. (1859-1898)XVIIIGrilk, Janke Gerrits (1880-1899)VIITeensma, Pieter Jans Lourensz. (1864-1868)
VIIIBoer, Haaike Jans de (1868-1908)XLVHillebrant, Johannes Philippus (1860-1886)LXVTeensma, Pieter Teens (Pieter) (1862-1883)
XVBoer, Pieter Cornelis. de (1859-1871)XXIVHitman, Hendrik Teunis (1864-1881)XVITeensma, Pieter Teunisz. (1861-1917)
LXIXBoer, Tymon de (1863-1879)IXHitman, Hendrik Teunis (1882-1883)XLVIIITeensma, Teunis (± 1872-1919)
LXVIBorst, Eltje (1862-1879)VIHitman, Teunis Drieuws (1859-1863)XXXVIVerbeek, Rombartus Klazes (1869-1886)
XBos, Jacob Willems (1882-1886)VIHitman, Wopke Teunis (1864-1874)XXXVil, Roelof Hendriks (1882-1898)
LXXIBottemanne Mzn., Casper Jozephus (1863-1883)XLIIIHoeksma, Cornelis Eltjes (1860-1879)LIIIVisser, Dirk Tymens (1875-1911)
XLCarst, Ale (± 1860-1903)LIIIHoeksma, Eltje Eltjes (1861-1866)LVisser, Eltje (1860-1863)
XIXCarst, Benjamin Geerts (1859-1873)XXHoeksma, Geert Jans (1859-1883)XXXIXVisser, Gerrit (1860-1868)
XCarst, Eise Jans (1887-1901)LXXIVHoeksma, Jan Eltjes (1864-1870)XXIVisser, Harmannus Jans (1859-1866)
IIICarst, Geert Hendriks (1859-1867)IXHoeksma, Janneke Geerts (1864-1879)XXIXVisser, Harmannus Ysbrandz. (1859-1887)
XIXCarst, Jacob Geerts (1874-1900)LXXIXHoeksma, Janneke Geerts (1879-1893)LVIIVisser, Jacob (1861-1877)
IIICarst, Jacob Geerts (1868-1873)LXXXIIIJaarsma, Teen (1867-1886)LXXVIIVisser, Jacob (1865-1885)
XCarst, Jan Eises (1859-1881)XXIIJaski, Ede (1864-1875)XLIXVisser, Jan (1865-1868)
IIICarst, Teunis Mellema Geerts (1874-1878)LIIJaski, Jan (1861-1877)LIVisser, Jouke (1868-1872)
IXCoerkamp, Feye (1859-1863)LXXXIIJaski, Lambertus (1867-1888)LXIVVisser, Jouke Cornelis (1862-1909)
LVICoerkamp, Feye Remts (1880-1889)LXXVIIIJaski, Teunis (1866-1887)XIIVisser, Melle Eltjeszn. (1859-1883)
VCoerkamp, Jan Eltjes (1859-1889)XLIVJong, Hillebrand Jans de (1860-1874)XXXVIVisser, Remke (1860-1867)
LXXIIColle, Cornelis (1872-1881)XXXVIIIKievit, Klaas Pieters (1860-1879)XLVVisser, Riekert Klazens (1900-1907)
XLIColle, Jan Lammerts (1860-1869)LXKlontje, Drieves (1861-1869)XIVisser, Riekert Klazens (1888-1899)
XXXVCoolen, Douwe (1879-1888)XLIIKolk, Berend Dethmer (1877-1917)LVisser, Ruurd Melles (1864-1887)
LIXDiependaal, Pieter (1865-1881)XLVIKolle, Jan Lammert Cornelisz (1860-1862)XXXVVisser, Teen Reinders (1860-1878)
LXXVIIDobbinga, Folkert Hindriks (1900-1902)LXXVIIKruisinga, Heine (± 1900-1919)LXIVisser, Tijs (± 1869-1903)
XIDobbinga, Folkert Hindriks (1900-1902)XXXIIKuiper, T.W. (1869-1875)VIIVisser, Tjeerd Klazens (1869-1915)
XLIIIDobbinga, Reink (1896-1917)XIKuiper, Tijs Wiebes (1880-1885)XXVIVisser, Tjerk Jacobs (1859-1877)
VIIIDonema, Douwe Hendrik (1859-1865)LVIIILessen Balsters, Harmanus van (1861-1871)IVVisser, Wiebe Jacobs (1859-1863)
LIVDonema, Reinder Mellema (1861-1863)LXILoodijzen, Eltje (1862-1867)IVVisser, Wiebe Wiebesz. (1864-1918)
LXIIDonema, Teunis (1862-1868)XXIVLootsman, Teunis (Teens) (1859-1860)XVIVisser, Y.R. (1875-1887)
LIVDraijer, L. (± 1892-1900)XXXILubberink, Klaas (1869-1873)VIVries, Marten Laus de (1875-1887)
LIVDrayer, Lammert (1864-1899)XCMaturs, F. (± 1901-1919)LXXXIXWiebes, Marten (± 1901-1919)
IIIDrayer, Tijs Wybes (1879-1889)XVIIIMellema, Jacobus Teunis (1861-1865)IIWiebes, Reinder Martens (1868-1902)
XLIIDuijn, Willem van (1860-1876)XIMellema, Remt Remts (1874-1879)XXVWielema, Ruurd Melles (1859-1898)
XXIIIEkamp, Albert Tjerks (1859-1882)LXXXVIMetus, Jouke Cornelis (1869-1911)VWielema, Thomas Ruurds (1890-1901)
LXXXIVEkamp, Freerk (1868-1914)XXXMeyer, Aldert Jacobs (1860-1877)LVIWiersma, J. (1861-1879)
LXIIIElles, Luitjen (1862-1873)LIXPriebée, Peter Ludwig (1861-1863)XXIWiersma, Jan Johannes (1869-1871)
XIIIFaber, Feye Klazens (1859-1886)XXXIIRaad, Herman Jan (1876-1886)IXWiersma, Jan Lammert (jans) (1887-1919)
XXXIFaber, H.K. (1860-1868)XLIVRapp, Christiaan Herman (1875-1883)XXXIXWiersma, Lammert (1871-1878)
XXXIIIFaber, Jan Klases (1860-1887)XLVIRentema Dzn., Poppe Andreas (1871-1886)XLIWilkens Mzn., Hindrik (1871-1879)
XXXIIFaber, Leendert (1860-1864)XXXVIIIRitsma, Marten (1882-1906)XXIIZee, Douwe van der (1859-1863)
XIFaber, T.K. (1859-1873)LXXXVIIISteffens, Aaltje (± 1896-1919)LIZeilinga, Teunis (1875-1895)
XVIIIFeijes, Hendrik (1900-1919)XXISteffens, Andries Tjipkes (1872-1899)
LXVIIFenenga, Cornelis M. (1862-1878)XXISteffens, Tjipke Andries (1866-1868)