Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Vereeniging (1856)
Suriname (1871)
 
Meer informatie over dit schip
Dordrecht 29 nov.
Volgens telegrafisch berigt is den 27 nov. wegens gebrek aan provisie in de Scillies aangekomen het van Tjilatjap naar Amsterdam bestemde barkschip Vereeniging, kapitein Sandberg, voor wijlen kapit. Cadee, die gedurende de reis is overleden. Overigens alles we! aan boord.
Rotterdamsche Courant, 01-12-1858

Falmouth, 14 Nov.
Het schip Vereeniging, kapt. J. J.de Jongh, van Rotterdam naar Suriname, alhier lek binnengeloopen moet lossen.
Algemeen Handelsblad, 18-11-1863