Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Inhoud   Opzet    Gegevens   Zoeken   Schema  

Schepen, kapiteins en eigenaren.

Schepen

Hier is informatie te vinden over scheepsnamen, scheepshistorie, specificatie (voorzover bekend), en de eigenaren en kapiteins.
In sommige gevallen kunt u doorklikken naar Nadere informatie of naar Reizen of naar het scheepstype.
In het laatste geval volgt een korte beschrijving en een afbeelding.

Personen (Kapiteins en eigenaren)

Informatie over de schepen waarmee ze gerelateerd zijn, en jaartallen.

De kaart

Door te klikken op genoemde plaatsnamen ga je naar een kaart.
Naast de geografische ligging wordt in een aantal gevallen iets over de plaats gezegd.

Overzichten

Hier vindt u uitsneden uit de database:
- Schepen, kapiteins en eigenaren, gerangschikt naar thuishaven
- Het einde van de schepen, gerangschikt naar oorzaak.
- Ledenlijsten van de zeemanscolleges
- Scheepswerven uit Nederland, en daar gebouwde schepen
- Overzicht van havens, vaak met oude benamingen, met de ligging op de kaart
- Galerie: De beschikbare afbeeldingen van schepen
                Een aantal rederijvlaggen
- Regelmatig gebruikte lengtematen en gewichten

N.B.: Als eigenaar vermeld staat is dat doorgaans de hoofdeigenaar / boekhouder.
Andere aandeelhouders worden doorgaans niet vermeld.

Koninklijke Bibliotheek

De website wordt gearchiveerd en duurzaam opgeslagen door de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.
De KB archiveert een selectie van websites voor toekomstig onderzoek, als digitaal erfgoed.