Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Amsterdam (1854)
 
Meer informatie over dit schip
Het schip Amsterdam, kapt. Tjebbes, in het Oosterdok afgetimmerd wordende, is gisteren, bij eenen hevigen rukwind, omgevallen en gedeeltelijk vol water geloopen; alle middelen tot ligting zijn onmiddelijk aangewend, en men hoopt het schip spoedig weder regt en ledig te hebben.
Algemeen Handelsblad 26-09-1854

Het schip Amsterdam, kapitein C. Tjebbes, heeft op Panarukan gestooten en moet lossen, ofschoon men denkt dat de romp weinig zal geleden hebben.
Rotterdamsche Courant, 04-01-1856

Het schip Amsterdam, Tjebbes, met schade te Batavia binnengeloopen, is, volgens brief van daar, op 8 Dec. aan beide zijden gekield en bezig de lading weder in te nemen, om zoo spoedig mogelijk de reis voort te zetten.
Algemeen Handelsblad, 01-02-1856