Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Arendina Harmina (1830)
Alida (0)
Margaretha Alida (1860)
 
Meer informatie over dit schip
Terschelling, 3 Mei.
Gisteren avond na posttijd, zijn door adsistentie van loodsschuiten en volk, wegens bekomen lekkagie naar binnen en in deze haven gebragt, H. Hazewinkel, Arendina Hermina, komende van Kiel (D), en G. E. Broekema, Ida Cornelia, van Hamburg, hebbende de beide laatstgemelden op den buitenrug van het Terschellingerstrand vastgezeten en gestoten.
Algemeen Handelsblad, 09-05-1836

Kapit. H. J. Hazewinkel, Arendina Harmina, van Koningsbergen naar de Zaan bestemd, is in de uithaven Porter, ¾ mijl bewesten Kragerø, uit hoofde van storm binnengeloopen. De kapitein rapporteert, behalve eenig los goed, de kraanbalk verloren te hebben, en dat zij voorts bezig waren om dit te herstellen, ten einde bij de eerste gunstige gelegenheid de reis weder te kunnen voortzetten.
Groninger Courant, 21-11-1837

Vlissingen 28 Dec.
Het schip Arendina Harmina, kapt. S. H. Hazewinkel, met lijnzaad van Memel naar Rotterdam, is, volgens brief van Vlissingen van den 24 dezer, met gescheurde zeilen aldaar binnengeloopen.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 31-12-1849

PUBLIEKE VEILING,
Op Maandag den 14den Januarij aanstaande, des voormiddags ten 10½ ure, in het Logement de Zon, aan den Steiger te Rotterdam, van Circa 62 Last LIJNZAAD, meer of minder door Zeewater beschadigd.
Gelost uit het Schip Arendina Harmina, Kapt. S. H. Hazewinkel, van Memel, en liggende in Ligters.
Voor nadere inlichting vervoege men zich ten Kantoren der Heeren MENSING en DE KUYPER, WILL. en , ALB. SMALT en Co. en JOH. DE KUYPER en ZOON.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 12-01-1850Amsterdam, 29 Dec.
Het Nederl. schip Margaretha Alida, kapt. T.H. Dik, van Fredrikstad naar Dokkum, is verlaten door het volk dat gered en te Londen is aangebragt.
Algemeen Handelsblad, 31-12-1866