Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Vrouw Bouwina (1834)
Goede Vrienden (1850)
 
Meer informatie over dit schip
Elseneur, 30 Jun.
De Ned. kof Bouwina, kapt. Dekker, alhier ter reede liggende, is door de Fransche brik Nicoline Clementine bij stormweder aangezeild geworden; hetzelve had den bezaansmast verloren en een anker moeten kappen.
Algemeen Handelsblad, 11-07-1842


Men meldt van Norden, d.d. 6 Oct.:
berigten zoo even van Greetsiel ontvangen houden in, dat het schip de Goede Vrienden, Dijk, op Pilsumer Wad is gestrand; van de equigage scheen nog een man aan boord, en aan den grooten mast geklampt te zijn.
Algemeen Handelsblad, 11-10-1852