Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Catharina (1859)
Secundus (1864)
Esperance (1871)
 
Meer informatie over dit schip
Texel, 13 Mei.
Als bijlegger is hier binnengeloopen het schip Secundus, kapt. Rozema, van Engeland naar Stettin bestemd. Het heeft den bezaansmast gebroken.
Algemeen Handelsblad, van 15-05-1865

Groningen 6 April.
Volgens ontvangen brief van kapit. de Graaf, voerende het alhier te huis behoorend kofschip Secundus dd. Bergen (N) 1 April, had hij Vrijdag den 29 Maart, op ongeveer 18 mijlen ten noordoosten van Udsire, eene Noordsche brik in 't gezigt gekregen met twee nood vlaggen op. Na er koers heen gezet te hebben, bevond hij dat het de Noordsche brik Venus was, geladen met ijs, komende van Tvedestöm en bestemd naar Londen. Het schip was in zinkenden staat; er bevond zich slechts één man aan boord, hebbende de kapitein en de overige equipage den vorigen Zondag reeds het schip verlaten. Met groote moeite, daar de zee zeer hol stond, had kapitein de Graaf zijne boot uitgebragt en den eenen verlaten schepeling gered en te Bergen (N) aan wal gebragt.
Nieuwe Rotterdamsche courant, 09-04-1867