Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Catharina Julia (1829)
Maria (1846)
Geertruida (1852)
 
Meer informatie over dit schip
Danzig, 2 October.
Het schip Catharina Julia, kapt. Greeven, van hier naar Amsterdam, is met gebroken marseraa uit zee teruggekomen.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 11-10-1845

Op DINGSDAG, den 3den Februarij e.k., 's avonds te vijf uren, zal, door een' bevoegden BEAMBTE, ten Huize van den Logementhouder E. J. DUINTJER, te Veendam, publiek worden verkocht:
Het in den jare 1829 nieuw uitgehaald KOFSCHIP, groot pl. m. 85 Roggelasten, genoemd CATHARINA JULLA, laatst bevaren door Kapit. H. G. GREVEN, met STAAND en LOOPEND WANT, ENZ., waarvan de INVENTARIS bij tijds ten Huize van Verkoop en alom ter inzage aanwezig zal zijn; terwijl tevens het Schip bezigtigd kan worden te Muiden, alwaar het thans is liggende, en men zich te adresseren heeft bij den Heer P. PAUW aldaar.
Groninger Courant, 20-01-1846