Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Celebes (1841)
Adrianus Wilhelmus (1853)
 
Meer informatie over dit schip
Rotterdam 19 Oct.
Het schip Celebes , Kapt. van der Eb, den 8 Aug. van Rotterdam te Batavia gearriveerd, moet naar Surabaya verzeilen, om te koperen, hebbende dit gedurende de reis veel geleden.
De Tijd, 21-10-1851

De Makelaars H. & F. N. en W. H. MONTAUBAN VAN SWIJNDREGT en F.& W. van DAM, te Rotterdam
Ten eerste: Het Nederlandsch Gekoperd en Kopervast BARKSCHIP, genaamd Celebes, gevoerd door Kapitein J J. van der Eb , volgens Meetbrief lang 29,4 El, wijd 5,89 El, hol 4,28 El, en alzoo groot 326 Tonnen of 175 Lasten, met al deszelfs RONDHOUT, Staand en Loopend WANT, GESCHUT, ANKERS, KETTINGEN, TOUWEN, ZEILEN en verderen zeer completen INVENTARIS; is in het laatst van 1851 op Java nieuw gekoperd, zoo als hetzelve is liggende in de Zalmhaven. aan de Scheepstimmerwerf, van de Heeren GEB VISSER.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 22-03-1852

Bridlington, 17 Junij.
Het schip Adrianus Wilhelmus, kapt. Bok, van Hartlepool naar Aden, is alhier met verlies van boegspriet, galjoen, ingestoten bakboordsboeg enz. binnengeloopen, zijnde bij Dumlington aangezeild; bij het naar binnenzeilen heeft het aan den grond gezeten en daardoor het roer uitgestoten.
Opregte Haarlemsche Courant, 22-06-1852

Het schip Adrianus Wilhelmus, Bok, van Hartlepool n. Aden, is door de stoomboot the Black Eagle te Hull binnengebragt, en zou aldaar repareren.
Algemeen Handelsblad, 24-06-1852

Het schip Adrianus Wilhelmus, kapitein R. R. Bok, van Hartlepool naar Aden, te Hull binnen, heeft, van de geleden schade hersteld te zijn, den 4 dezer de reis voortgezet.
Rotterdamsche courant, 10-08-1852