Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Marseille (1848)
Cornelis (1857)
Jacoba Cornelia (1866)
 
Meer informatie over dit schip
Monnikendam, 5 April.
Alhier is met het beste gevolg van stapel geloopen, het Schooner Kofschip, genaamd Marseille, Kapitein A.J. Oltmans, gebouwd voor rekening van den Heer J.G. Boerlage, c.s., op eene der scheepstimmerwerven van de Gebroeders Kater.
Algemeen Handelsblad, 11-04-1848

Izmir, 27 Augustus 1851. De Nederlandsche kof Marseille, kapitein A.J. Oltmans, is den 25sten dezer naar Londonderry, met een schoonen gezondheidspas vertrokken, na alvorens eene lading amaril ogenomen te hebben.
Nederlandsche Staatscourant, 13-09-1851

VERKOOPING VAN SCHEPEN.
Maandag 22 Januarij, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ. De Schooner Kof Marseille, kapt. A.J. Oltmans ƒ 11,600. ƒ 450 C.H. Schroder.
Algemeen Handelsblad, 24-01-1855