Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Cornelis Wernard Eduard (1865)
 
Meer informatie over dit schip
Semarang, 13-04-1866
Kapitein Swart van het Ned. schip Cornelis Wernard Eduard, zeilde op 8 April 1866, op de hoogte van Oedjong-Pangka ± 4 mijlen uit den wal met regenachtig buijig weder en donkere lucht 's nachts 4 uur. Men hoort eensklaps een akelig, verschrikkelijk noodgeschrei.
De Kapitein dit erkennende voor menschenstemmen, strijkte de boot neder, de stuurman met vier matrozen gaan er op af, het weder was onstuimig, men vond een omgeslagen boot drijvende midden in zee, op die boot zaten en hielden zich vast 7 man Inlanders,— boven op lagen 3 geweren, een piek en een klein kistje met kleedingstukken.
De menschen schreeuwden erbarmelijk, eenige konden geen geluid meer voortbrengen, ze waren door en door nat. Ze werden in de boot opgenomen en gered.
Door de duisternis, het buijig en regenachtig weder, was het onmogelijk om iets verder te redden, het hoofd of de oudste verklaarde, dat zij van het Bawean-eiland kwamen en daar te huis behoorden, en zij op reis waren naar Surabaya. De praauw was een praauw Maijang, en de mandoer heette Aboetalip, die verder verklaarde, dat hij de papieren van het vaartuig, een trommel en eenige gelden, heeft moeten achterlaten, toebehoorende aan den Heer Mr. Bake, suikerfabriekant te Ketegan (Soerabaija).
Kapitein Swart verzorgde de 7 schipbreukelingen, gaf ze goed te eten, en heeft ze aan de autoriteiten overgeleverd.
De Locomotief, Samarangsch Handels- en Advertentieblad