Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Alcyon (1834)
Anjien (1843)
Elisa (1846)
Gier, de (1854)
 
Meer informatie over dit schip
De kof Alcyon, kapt. C. van der Linden, van Havana naar Rotterdam, is, volgens berigt van New York van den 26sten Junij, den 24sten dito met verlies van de fokkemast en schade aan de tuigagie door eene loodsboot te Baltimore binnengesleept.
Algemeen Handelsblad, 30-07-1838

Volgens berigt van Baltimore in dd. 28 Junij, had men van het aldaar met schade binnengeloopen schip Alcyon, kapt. van der Linden, van Havana naar Rotterdam, gedurende den storm een gedeelte der lading over boord moeten werpen.
Algemeen Handelsblad, 04-08-1838

In Texel gearriveerd:
Den 21sten [Januarij], J. van der Kolff, Alcyon, met eenige schade en verlies van anker en kettingkabel (uitgeklaard 17 November).
Surinaamsche Courant, 17-03-1841