Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Hermanus Isaac (1856)
 
Meer informatie over dit schip
Amsterdam, 15 Junij.
Het schip Hermanus Isaac, kapt. Takes qq, is volgens brief van den kapitein, den 21 Maart te Oud Calabar door den bliksem getroffen, die door de lading heen sloeg en zich onder den schuurgang een uitgang baande, waardoor op het dek en aan het koper veel schade veroorzaakt werd; te Oud Calabar geen gelegenheid zijnde om te repareren, had de kapitein, met assistentie van een gezagvoerder van een der aldaar liggende schepen, de schade zoo veel mogelijk hersteld en zou tegen medio Mei de terugreis aannemen.
Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad, 16-06-1863