Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Goede Verwachting, de (1847)
Remelia Geertruida (1857)
 
Meer informatie over dit schip
F . DER KINDEREN, A. ROOS, C. SCHRà–DER en J. MEIJERINK MEIJER, Makelaars, zullen op Maandag den 24sten Augustus 1857, des Avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ, Verkoopen:
Een extra welbezeild gezinkt SCHOONER-GALJOOTSCHIP, varende onder Nederlandsche Vlag, genaamd DE GOEDE VERWACHTING, gevoerd door Kapt. W. P. DE JONGE, liggende in het Oosterdok; volgens Meetbrief lang 25 Ellen 35 Duimen, wijd 4 Ellen 55 Duimen, hol 2 Ellen 82 Duimen en alzoo gemeten op 145 Tonnen of 76 Lasten.
Algemeen Handelsblad, 07-08-1857


Harlingen, 14 Maart.
Het alhier te huis behoorende kofschip Remelia Geertruida, kapt. W. A. Katoen, met eene lading steenkolen van Newcastle n. Lissabon bestemd, is heden alhier zwaar lek binnengeloopen, hebbende in de Noordzee hevige stormen doorgestaan; moet lossen om te repareren.
Algemeen Handelsblad, 16-03-1861

Lissabon 16 april.
Het Ned. schip Remelia Geertruida, kapit. Katoen, v. Newcastle n. Barcelona, is lek en met andere schade alhier binnengeloopen.
Rotterdamsche Courant, 22-04-1862