Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Johanna Jacoba (1851)
 
Meer informatie over dit schip
Schiedam, 9 October.
Heden is alhier van de werf de Nijverheid met goed gevolg te water gelaten het schoenerschip Johanna Jacoba, groot 143 gemeten lasten, gebouwd door de scheepsbouwmeesters C. Gips en Zn., voor rekening eener reederij, onder directie van de heeren de Groot, Roelants en Co.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 10-10-1851

Amsterdam, 13 Julij.
Aangaande het Nederl. schooner brikschip Johanna Jacoba, kapt. Mink, 11 Nov. 1857 van Newcastle naar Rio de Janeiro vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.
Opregte Haarlemsche Courant, 15-07-1858