Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Nederland en Oranje (1851)
 
Meer informatie over dit schip
Amsterdam, 25 Mei.
Volgens brief van kapt. Rosier, voerende het schip Nederland en Oranje, van de Singels dd. 21 Mei, was hij met een stijven N. O. wind in goeden staat kruisende in het Kanaal. Ten gevolge van den val van een matroos, was een man der ekwipage gedood en een ander, aan den arm gekwetst. Overigens was alles wel.
Algemeen Handelsblad, 26-05-1863

Amsterdam, 24 oktober 1874
De heer Piet v.d. Drift te Alkmaar, boekhouder van het, op de reis van het Nieuwediep (N.H.) naar St. John N.B. als vermist opgegeven schip ‘Nederland & Oranje’, heeft door tussenkomst van zijne excellentie den minister van Buitenlandse Zaken, ontvangen twee brieven van Kapitein De Jong van bovengenoemd schip, die dezer dagen in een flesch aan de Fransche kust zijn aangespoeld, waaruit blijkt dat genoemde bodem vanaf den 21 maart onophoudelijk met zware stormen en hooggaande zeeën te kampen had waarin het schip en het tuig zo veel te lijden hadden, dat het schip zich aanvankelijk uitmuntend hield en niettegenstaande het vreselijke werken weinig water maakte, doch eindelijk dusdanig ontramponeerd [red: gehavend] werd, dat er veel water naar binnen drong en men genoodzaakt was de pompen voortdurend gaande te houden.
Na de lekkage zoo goed mogelijk voorzien te hebben werd de toestand, daar de storm met verdubbelde woede bleef aanhouden, eindelijk onhoudbaar en was op de 14 april ’s morgens om twee uur, toen men zich op 46° N.Br. 14° W.L. bevond, het schip reeds half vol water, zodat de kapitein, daar alles ook de booten op het dek stuk geslagen waren, geen uitkomst meer zag en redding voor onmogelijk hield.
Hij eindigt zijn tweede brief, blijkbaar geschreven in de laatste ogenblikken en met de dood voor ogen, dan ook met eene laatste groeten aan zijn patroon en eene aanbeveling voor zijne ongelukkige vrouw en kinderen.

Algemeen Handelsblad, 25-10-1874