Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Staatsraad Comm. van Ewijck (1856)
IJhoek (1878)
Amsterdam (1882)
 
Meer informatie over dit schip
Melbourne 17 junij.
Het Ned. schip Staatsraad van Ewijck, kapit. F. de Winter, den 7 dezer van Londen alhier aangekomen, rapporteert, tot den 12 mei schoon weder gehad te hebben; van toen af tot den 30 mei had men voortdurend stormweder, waarin het de marszeilen verloor, en de storm aanhoudende kon men geene andere zeilen aanslaan. Twee der booten werden verbrijzeld door de onstuimige zee, die over het dek sloeg, door de lantarens drong en de kajuiten binnenstroomde. Op de Australische kust had men harde westelijke winden.
Rotterdamsche Courant, 12-08-1859

Batavia, 23 April
Het schip Staatsraad van Ewijck, kapt. de Winter, van Boni alhier aangekomen, heeft mede aan den grond gezeten, lekkage bekomen en moet koperen.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 07-06-1860

Kaapstad (SA), 7 Juni.
Het Ned. schip IJhoek, kapt. C. W. Hissink, van Surabaya naar Amsterdam, alhier lek binnen, heeft nagenoeg de geheele lading gelost, is voor de tweede maal nagezien en bevonden dat er verscheidene bladen koper af zijn, de fokkemast gesprongen is en het schip nog 2 duim water per uur maakt. Het zal op de sleephelling gehaald worden om te repareeren en nieuw te koperen. Van de lading is weinig beschadigd.
Het nieuws van den dag: kleine courant, 01-07-1881