Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Julia (1851)
 
Meer informatie over dit schip
Groningen, 11 September
Gisteren is van de scheepswerf van de heeren K. Kater en A. Meulman alhier met bet beste gevolg van stapel geloopen het schoonerschip Julia, groot pi. m. 80 lasten, kapt. E. Gust.
Groninger Courant, 12-09-1851

Vlissingen, 31 Dec.
Heden zijn hier binnengebragt de Ned. schoener Julia, kapt. Gust, als hebbende voor Rammekens schade bekomen door het aanzeilen van de Oostenrijksche bark Boxidor Opnich, kapt. Gazzenich, alsmede laatstgemeld schip, beide om te repareren.
Algemeen Handelsblad, 03-01-1853

Falmouth 18 Sept.
Het schoonerschip Julia, Gust, van Rio Grande (Br) n Bristol, is op droog gehaald om nagezien te worden, heeft op eene rots gestooten, en maakte vijf voet water in het tij.
Algemeen Handelsblad, 22-09-1853

Texel den 3 dezer.
De Nederlandsche schooner Julia, kapit. E. J. Gust, met spoorstaven van Cardiff naar Antwerpen, is, volgens brief van Texel van den 3 dezer, den 1sten in de Eyerlandse Gronden gestrand en zal weg zijn; het volk is gered en een groot gedeelte der tuigage geborgen; ook hoopte men de lading te kunnen bergen.
Rotterdamsche Courant, 05-11-1853