Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Inhoud   Opzet    Gegevens   Zoeken   Schema  

Onze voorouders en de scheepvaart

Genealogie

Bij mijn genealogisch onderzoek stuitte ik op een grote versnippering van gegevens uit onze maritieme historie.
Via deze site wil ik in die leemte voorzien, en kan de database een basis voor verder onderzoek vormen.

Maritieme geschiedenis

Veel gegevens over koopvaardijschepen uit het verleden zijn met moeite, op verschillende plaatsen binnen het web te vinden.
Hier een poging de elementaire gegevens samen te voegen, en resultaten van literatuuronderzoek toe te voegen.
De gegevens concentreren zich op de 19e eeuw, maar blijven hier niet uitsluitend toe beperkt.

Samen

Basisgedachte van het www was veel informatie voor veel mensen beschikbaar te hebben.
Die informatie moet kosteloos zijn. Samen kan aan de informatie gewerkt worden.
Elke aanvulling is dan ook welkom, en kan doorgegeven worden.
Zo wordt de informatie werkende weg steeds uitgebreider en betrouwbaarder.
Daartoe staat bij elk schip of elke persoon een link "Uw commentaar".
Bij gebruik van deze link zie ik over welk schip of welke persoon het gaat.
U kunt natuurlijk ook het algemene contactformulier gebruiken.