Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Prins Veldmaarschalk (1839)
 
Meer informatie over dit schip
Amsterdam, 24 Maart.
Volgens schrijven van kapt. Immink, voerende het Nederl. schip Prins Veldmaarschalk, dato Batavia 29 January, was het schip op de reis van Cardiff naar Hongkong, lek gesprongen en was hij dien tengevolge, en ook omdat de equipage weigerde de reis door te zetten, genoodzaakt geweest den 23sten Januarij ter reede van Batavia te ankeren. Nadat het lek zoo goed mogelijk gerepareerd was, had men bevonden, dat de voorsteven eenigzins ontzet was, doch men zou met toestemming van den expert en met inwilliging der equipage de reis voortzetten. (Zooals bereids gemeld is, vertrok de Prins Veldmaarschalk den 29sten Januarij van Batavia naar Hongkong).
Algemeen Handelsblad, 26-03-1861

Hongkong, 25 Junij.
Het schip Prins Veldmaarschalk, kapt. Immink, wordt te koop aangeboden.
Algemeen Handelsblad, 17-08-1861