Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Gustaaf (1838)
 
Meer informatie over dit schip
Aangezien de gedaagde [Jan berends Mulder] op den Derden Mei 1800 Acht en Veertig, op het Smakschip, genaamd Gustaaf, gevoerd door Kapitein H. T. POST, als Kok is aangenomen en dan ook als zoodanig met gemeld Schip uit Harlingen is uitgezeild, bestemd naar Århus in Noorwegen, zonder volmagt tot het waarnemen zijner Zaken en het behartigen zijner belangen te hebben achter gelaten, en er sedert nimmer eenig berigt van den gedaagde is ingekomen; terwijl ook van gemeld Vaartuig, behalve een in de Zeepost N°. 3377 voorkomend berigt, dat hetzelve in de maand December 1848, te Brekkestø in Noorwegen is binnengeloopen, nimmer iets is teregt gekomen.
Uit een dagvaarding
Algemeen Handelsblad, 03-03-1854